Čs. mykologická společnost v Praze

この人物の情報

人物別名 Societas Mycologicae Čechoslovenicae

ChSMS

ČsMS

Chekhoslovat︠s︡koe mikologicheskoe obshchestvo

Čs. mykologická společnost

Československá mykologická společnost
生年 -
没年 -

本の一覧

タイトル 著作者等 出版元 刊行年月
Mykologiský sbornik : Časopis československých houbařů - Čs. mykologická společnost
-
この人物の作品が掲載されている本を検索
この人物を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この人物と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想