Babichev, F. S.

この人物の情報

人物別名 F. S. Babichev

Babichev, Fedor Semenovich

Babychev, F. S.

Бабичев, Ф. С. (Федор Семенович)
生年 -
没年 -

本の一覧

タイトル 著作者等 出版元 刊行年月
Географ◆i◆чна енциклопед◆i◆я Укра◆ï◆ни : в трьох томах ред. колег◆i◆я Бабичев, Ф.С., Маринич, О.М. (в◆i◆дпов◆i◆дальний редактор)... и др "Укра◆ï◆нська енциклопед◆i◆я" им. М.П. Бажана
1989-1993
Украинский советский энциклопедический словарь : в трёх томах редакционная коллегия, Бабичев Ф.С., Кудрицкий А.В. (отв. редактор) ... [и др.] Глав. ред. Украинской сов. энциклопедии
1988-1989
Украинская Советская Социалистическая Республика : энциклопедический справочник главная редакционная коллегия, Бабий Б.М., Бабичев Ф.С. (главный редактор УСЭ, председатель редколлегия) ... [и др.] Главная редакция Украинской Советской энциклоредии
1987
Укра◆ï◆нський радянський енциклопедичний словник редакц◆i◆йна колег◆i◆я Бабичев Ф.С., Кудрицький А.В. (ответ. ред.) ... [и др.] Головна редакци◆i◆я Укра◆ï◆нсько◆ï◆ радянсько◆ï◆ Энциклопед◆i◆◆ï◆
1986-1987
Укра◆ï◆нська Радянська Соц◆ī◆ал◆ī◆стична Республ◆ī◆ка : енциклопедичний дов◆ī◆дник головна редакц◆ī◆йна колег◆ī◆я Бабичев Ф.С. ... [и др.] Головна редакц◆ī◆я Укра◆ï◆нсько◆ï◆ радянсько◆ï◆ енциклореди◆ī◆◆ï◆
1986
この人物の作品が掲載されている本を検索
この人物を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この人物と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想