Novaković, Stojan   (1842-1915)

この人物の情報

人物別名 Stojan Novaković

Новакови◆ć◆, Сто◆j◆ан

Kostadin

Novakovich, Stoi︠a︡n Iv.

ノヴァコヴィチ, ストヤン
生年 1842年
没年 1915年

本の一覧

タイトル 著作者等 出版元 刊行年月
セロ : 中世セルビアの村と家 ストヤン・ノヴァコヴィチ 著 ; 越村勲, 唐沢晃一 訳 刀水書房
2003.5
Косово : српске народне песме о боју на Косову епски распоред Стојана Новаковића и других Трз "Панпублик"
1988
Уставно питање и закони Карађорђева времена : студија о постању и развићу врховне и средишње власти у Србији, 1805-1811 Стојана Новаковића ; [уредник Слободан Стојадиновић] Панпублик
1988]
Из српске истори◆j◆е Сто◆j◆ан [i.e. Stojan] Новакови◆ć◆ "Буду◆ć◆ност [i.e. Budućnost]"
1972
Мати◆j◆е Властара Синтагмат : азбучни зборник византи◆j◆ских црквених и државних, закона и правила : Словенски превод времена душанова издао Сто◆j◆ан Новакови◆ć◆ Штампано у државно◆j◆ Штампари◆j◆и кра◆lj◆евине срби◆j◆е
1907
Законик Стефана Душана цара српског 1349-1354 на ново издао и обjаснио Стоjан Новаковић Штампано у државној штампарији
1898
Примери к◆nj◆ижевности и ◆j◆езика старога и српско-словенскога составно Сто◆j◆ан Новакови◆ć◆ Српска академи◆j◆а наука и уметности
1889
この人物の作品が掲載されている本を検索
この人物を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この人物と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想