ประกาศประธานวุฒสภาและประธานสภาผู้แทนออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจรัฐสภา พ.ศ.๒๔๙๐

この作品の情報

別名 ประกาศ ประธาน วุฒ สภา และ ประธาน สภา ผู้แทน ออก ตาม ความ ใน พระราชบัญญัติ เครื่องแบบ ตำรวจ รัฐสภา พ.ศ. ๒๔๙๐

Prakāt prathān Wutthi Saphā læ prathān Saphā Phūthǣn ʿǭk tām khwām nai Phrarātchabanyat khrư̄angbǣp tamrūat Ratthasaphā Phǭ.Sǭ. 2490

掲載されている本

タイトル 著作者等 出版元 刊行年月
รวมกฎหมายไทย เล่ม 12 - นีติเวชช์
19--
この作品が掲載されている本を検索
この作品を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

Yahoo!ブックマークに登録
この記事をクリップ!
Clip to Evernote
このページを印刷

外部サイトで検索

この作品と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想