Ivanova-Mircheva, Dora

この人物の情報

人物別名 Dora Ivanova-Mircheva

Mircheva, Dora Ivanova-

Mircheva, D. (Dora)

Иванова-Мирчева, Дора
生年 -
没年 -

本の一覧

タイトル 著作者等 出版元 刊行年月
Малък речник на старобългарския език Дора Иванова-Мирчева, Ангел Давидов Слово
2001
История на българския език Дора Иванова-Мирчева, Иван Харалампиев Faber
c1999
Старобългарски речник [отговорен редактор, Дора Иванова-Мирчева ; редакционна колегия, Ангел Давидов, Дора Иванова-Мирчева, Живка Икономова] Изд-во "Валентин Траянов"
1999-2009
Норовская псалтырь : среднеболгарсакая рукопись XIV века : в двух частях издание подготовили Е.В. Чешко ... [и др. ; ответственные редакторы, Кирилл Мирчев, Дора Иванова-Мирчева] Изд-во Болгарской академии наук
1989
Езикознание [редакционен комитет Иван Дуриданов, Дора Мирчева, Светомир Иванчев] Изд-во на Българската академия на науките
1988
Въпроси на българския книжовен език до възраждането, IX-X до XVIII век Дора Иванова-Мирчева Народна Просвета
1987
История на българския език : втори Международен конгрес по българистика, София, 23 май-3 юни 1986 г. [главна редакция Пантелей Зарев ... et al. ; редакция Дора Иванова-Мирчева --отг. редактор, Екатерина Дограмаджиева ; съставител Буян Огрянов] Българска Академия на Науките
1987
Хомилията на Епифаний за слизането в ада : неизвестен старобългарски превод Дора Иванова-Мирчева, Живка Икономова Изд-во на Българската академия на науките
1975
Йоан Екзарх Български : слова Дора Иванова-Мирчева Изд-во на Българскаа академия на науките
1971
この人物の作品が掲載されている本を検索
この人物を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この人物と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想