Tilkov, Dimitŭr

この人物の情報

人物別名 Dimitŭr Tilkov

Tilkov, Dimitar

Tilkov, D. (Dimitŭr)

Tilkov, Dimitŭr Stoev

Тилков, Димитър Стоев
生年 -
没年 -

本の一覧

タイトル 著作者等 出版元 刊行年月
Синтаксис - Изд-во на Българската академия на науките
1994
Морфология [главен редактор, Стоян Стоянов ; редакционна колегия: Калина Иванова, Петър Пашов, Валетин Станков] Изд-во на Българската академия на науките
1993
Изследвания върху българския език Димитър Тилков ; съставитезиi Тодор Бояджиев, Макисм Сл. Младенов Izd-vo Nauka i izkustvo
1983
Синтаксис - Изд-во на Българската академия на науките
1994
Фонетика - Изд-во на Българската академия на науките
1982
Българска фонетика Димитър Тилков, Тодор Бояджиев "Наука и изкуство"
1981
Le vocalisme bulgare : les mouvements articulatoires et leur effet acoustique dans la formation des voyelles bulgares Dimitar Tilkov Librairie C. Klincksieck
1970
Граматика на съвременния български книжовен език [автори Тодор Бояджиев ... и др.] ; главна редакция Димитър Тилков, Стоян Стоянов, Константин Попов Изд-во на Българската академия на науките
-
この人物の作品が掲載されている本を検索
この人物を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この人物と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想