Georgiev, Vladimir Ivanov   (1908-1986)

この人物の情報

人物別名 Vladimir Ivanov Georgiev

Георгиев, Владимир Иванов

Georgiev, Vladimir

Георгиев, Владимир

Georgiev, Vl.

Георгиев, Вл.

Georgiev, V. I. (Vladimir Ivanov)

Георгиев, В. И. (Владимир Иванов)

Georgiev, Vladimir I. (Vladimir Ivanov)

Георгиев, Владимир И. (Владимир Иванов)

Georgiev, V.

Георгиев, В.

Georgiev, V. I.

Георгиев, В. И.
生年 1908年
没年 1986年

本の一覧

タイトル 著作者等 出版元 刊行年月
Български етимологичен речник научни редактори Владимир Ив. Георгиев, Иван Дуриданов ; автори Васил Анастасов ... [и т.н.] Академично изд-во "Проф. Марин Дринов"
2012-
Български етимологичен речник научни ред. В.И. Георгиев, И. Дуриданов ; автори Васил Анастасов ... [et al.] Академично изд-во "Проф. Марин Дринов"
1995-
Увод в изучаването на южнославянските езици [редакционна колегия Владимир Георгиев... и др.] Изд-во на Българската академия на науките
1986
Проблеми на българския език Владимир И. Георгиев Изд-во на Българската академия на науките
1985
Introduction to the history of the Indo-European languages Vladimir I. Georgiev Pub. House of the Bulgarian Academy of Sciences
1981
В чест на академик Владимир Георгиев : езиковедски проучвания : по случай седемдесет години от рождението му [редакционна колегия: Кристалина Чолакова ... et al.] Изд-во на Българската академия на науките
1980
Енциклопедия България [главен редактор Владимир Георгиев] Изд-во на Българската академия на науките
1978-
Славистичен сборник (по случай VIII международен конгрес на славистите в Загреб - Любляна) [редакционна колегия Вл. Георгиев ... и др.] Изд-во на Българската академия на науките
1978
Траките и техният език Владимир И. Георгиев Издателство на Българската академия на науките
1977
この人物の作品が掲載されている本を検索
この人物を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この人物と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想