Duridanov, Ivan

この人物の情報

人物別名 Ivan Duridanov

Дуриданов, Иван

Duridanov, Iv. (Ivan)

Дуриданов, Ив. (Иван)

Duridanov, I. V. (Ivan Vasilev)

Дуриданов, И. В. (Иван Василев)
生年 -
没年 -

本の一覧

タイトル 著作者等 出版元 刊行年月
Български етимологичен речник научни редактори Владимир Ив. Георгиев, Иван Дуриданов ; автори Васил Анастасов ... [и т.н.] Академично изд-во "Проф. Марин Дринов"
2012-
Български етимологичен речник научни ред. В.И. Георгиев, И. Дуриданов ; автори Васил Анастасов ... [et al.] Академично изд-во "Проф. Марин Дринов"
1995-
Граматика на старобългарския език : фонетика, морфология, синтаксис [главен редактор Иван Дуриданов ; редакционна колегия Екатерина Дограмаджиева, Ангелина Минчева ; авторски колектив Иван Буюклиев ... и др.] Изд-во на Българската академия на науките
1991
Езикознание [редакционен комитет Иван Дуриданов, Дора Мирчева, Светомир Иванчев] Изд-во на Българската академия на науките
1988
Die Sprache der Thraker : vom Verfasser übersetzt und wesentlich erweitert Ivan Duridanov Hieronymus
1985
Български възрожденски книжовници от Македония : избрани страници [редакционна колегия, Иван Дуриданов (отг. редактор ) ... et al. ; автори и съставители, Констонтин Босилков ... et al.] Издателство на Българската академия на науките
1983
Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle von Ivan Duridanov Böhlau Verlag
1975
Български етимологичен речник съставили Вл. Георгиев ... [и т.д.] Изд-во на Българската академия на науките
1971-
Езикознание : учебник за университета Вл. Георгиев, Ив. Дуриданов "Наука и изкуство"
1965
この人物の作品が掲載されている本を検索
この人物を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この人物と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想