Rospond, Stanisław

この人物の情報

人物別名 Stanisław Rospond

Rospond, S. (Stanisław)

Роспонд, С.
生年 -
没年 -

本の一覧

タイトル 著作者等 出版元 刊行年月
Die slawischen Ortsnamen Stanisław Rospond C. Winter
1989-<1992>
Kościół w dziejach języka polskiego Stanisław Rospond Zakład Narodowy im. Ossolińskich
1985
Słownik etymologiczny miast i gmin PRL Stanisław Rospond Zakład Narodowy im. Ossolińskich
1984
Восточно-славянская ономастика : исследования и материалы [редакционная коллегия С. Роспонд, В.Э. Сталтмане, А.В. Суперанская (ответственный редактор)] Изд-во "Наука"
1979
Gramatyka historyczna języka polskiego Stanisław Rospond Panstwowe Wydawn. Naukowe
1979
Stratygrafia słowiańskich nazw miejscowych : próbny atlas toponomastyczny Stanisław Rospond Zakład Narodowy im. Ossolińskich
1974-
Wieś śląska w 1840 r. : relacje z podróży naukowej I.I. Sriezniewskiego po Śląsku Eugenia Kucharska, Adolf Nasz, Stanisław Rospond Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
1973
Gramatyka historyczna języka polskiego Stanisław Rospond Panstwowe Wydawn. Naukowe
1973, c1971
Gramatyka historyczna języka polskiego Stanisław Rospond Panstwowe Wydawn. Naukowe
1971
この人物の作品が掲載されている本を検索
この人物を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この人物と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想