อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

この本の情報

書名 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
著作者等 ประพนธ์ วิพัฒนพร
พูนศรี เจริญสันธิ์
วิมล ศิริไพบูลย์
เธีนรศิริ ตัณฑ์เกยูร
วิกรม เมาลานนท์
書名ヨミ อนุสรณ์ งาน พระราชทาน เพลิง ศพ ศาสตราจารย์ วิกรม เมาลานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. ณ เมรุ หลวงห น้า พลับพลา อิสริยาภรณ์ วัด เทพศิรินทราวาส วัน พุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
出版元 วัดเทพศิรินทราวาส
刊行年月 2536 [1993]
ページ数 (112), 280 p., [2]
大きさ 27 cm
NCID BB20479432
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想