Λιβανιου σοφιστου Επιστολαι

quas nunc primum maximam partem e variis codicibus, manu exaratis, edidit, Latine convertit & notis illuſtravit Joannes Christophorus Wolfius ; accedunt in calce ejusdem Libanii epiſtolae a Francisco Zambicario olim Latine converſae & Cracoviae primum editae, heic autem integra propemodum centuria ex ms. auctae

この本の情報

書名 Λιβανιου σοφιστου Επιστολαι
著作者等 Libanius
Wolf, Johann Christoph
Zambeccari, Francesco
書名別名 Libanii sophistae Epistolae, graece et latine

Libaniou sophistou Epistolai
出版元 Apud Janssonio-Waesbergios
刊行年月 1738
ページ数 [20], 865 p.
大きさ 41 cm. (fol.)
NCID BA79470963
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ラテン語
古典ギリシア語(1453年まで)
原文言語 古典ギリシア語(1453年まで)
出版国 オランダ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想