Illustrated handbook of conversation in four languages = 日英西蘭圖解會話書

ジェー・ブリンクレー, 笠井鎭夫, 朝倉純孝 共著

[目次]

 • Mokuroku
 • I Kazu / 1
 • Kane / 4
 • Jikan / 7
 • Rashimban / 10
 • §Aisatsu / 12
 • §Tenki / 14
 • Shiki / 16
 • Tsuki / 16
 • Yōbi / 17
 • II Teishajō(Eki)(A) / 19
 • Teishajō(Eki)(B) / 21
 • §Kisha-ryokō / 24
 • III Machi(A) / 35
 • Machi(B) / 37
 • §Michi wo tazuneru / 38
 • §Machi-kembutsu / 40
 • §Annainin to tomoni / 44
 • IV Hoteru / 51
 • §Hoteru de / 54
 • V Yūbinkyoku / 63
 • §Yūbinkyoku / 64
 • VI Fune to Minato(A) / 69
 • Fune to Minato(B) / 71
 • §Fune no Tabi / 72
 • VII Ie / 79
 • §Sumai(Kashima) / 80
 • VIII Ima / 85
 • §Hōmon / 86
 • IX Shokudō / 91
 • §Chōshoku / 92
 • §Teishoku / 94
 • X Shinshitsu / 99
 • §Shūshin / 100
 • §Kishō / 102
 • XI Daidokoro / 105
 • XII Kyōshitsu / 109
 • Gakkō / 110
 • §Gaikokugo / 112
 • XIII Gekijō / 117
 • §Shibai / 118
 • XIV Hakubutsukan / 123
 • XV Ongaku / 127
 • XVI Shōkai-Jimusho / 131
 • §Ryōgaesho / 136
 • XVII Shōbainin / 139
 • §Iroirona Kaimono / 142
 • §Bumbōguya to Hon'ya de / 146
 • §Rihatsuten de / 150
 • XVIII Ichiba / 153
 • XIX Kyōkai / 157
 • XX Byōin / 161
 • Hakaba / 162
 • XXI Jidōsha-Kōkūki / 165
 • §Takushi to Noriai-jidōsha / 168
 • §Hikōki-ryokō / 170
 • XXII Kaigun / 175
 • XXIII Rikugun / 179
 • XXIV Otoko no Ifuku / 183
 • XXV Fujin no Ifuku / 187
 • XXVI Jintai(Karada) / 191
 • Gokan to Seishinnōryoku / 194
 • Shippei,Byōki / 196
 • §Isha no moto de / 198
 • XXVII Asobidōgu-Yūgi / 203
 • XXVIII Dōbutsu / 207
 • XXIX Tori / 211
 • XXX Mori / 215
 • Furoku / 219

「国立国会図書館デジタルコレクション」より

この本の情報

書名 Illustrated handbook of conversation in four languages = 日英西蘭圖解會話書
著作者等 Brinkley, J
朝倉 純孝
笠井 鎮夫
ジェー・ブリンクレー
笠井鎭夫
Brinkley J
書名ヨミ Illustrated handbook of conversation in four languages = ニチ エイ セイ ラン ズカイ カイワショ
書名別名 日英西蘭圖解會話書
シリーズ名 Illustrated handbook of conversation ; 2
出版元 Sanseido
刊行年月 1938.7
ページ数 217p
大きさ 12×16cm
NCID BC0380947X
※クリックでCiNii Booksを表示
全国書誌番号
22021563
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 オランダ語
英語
スペイン語
日本語
出版国 日本
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想