تاريخ جامع ايران  دوره ~ جلد 20

زير نظر کاظم موسوى بجنوردى ؛ سر‌ويراستاران دورۀ ايران باستان حسن رضائى باغ‌بيدى، محمود جعفرى دهقى ؛ سر‌ويراستار دورۀ اسلامى صادق سجادى

この本の情報

書名 تاريخ جامع ايران
著作者等 Bujnūrdī, Kāẓim Musavī
Jaafari-Dehaghi, Mahmoud
Markaz-i Dāʾirat al-Maʿārif-i Buzurg-i Islāmī
Riz̤āʾī Bāghʹbīdī, Ḥasan
Sajjādī, Ṣādiq
書名別名 3 اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران هنر و معماری ماد و هخامنشی :جلد

از دورۀ اتابکان تا ایلخانان :جلد 9

از سقوط ساسانیان تا حکومت‌های محلی شرق ایران :جلد 6

ایران در عصر قاجاریان پیوست‌ها :جلد 12

تاریخ علوم و ادبیات (1)-(5) :جلد 17-13

تاریخ هنر ؛ دنبالۀ تاریخ هنر تاریخ اجتماعی :جلد 19-18

دنبالۀ آل بویه ایران در عصر سلجوقیان :جلد 8

دنبالۀ ایلخانان تا ظهور صفویان :جلد 10

دنبالۀ تاریخ اجتماعی مذاهب و آیین‌ها پیوست ها :جلد 20

دنبالۀ تاریخ هخامنشی تا پایان تاریخ ساسانی و تاریخ اساطیری :جلد 2

دنبالۀ حکومت‌های شرقی حکومت‌های شمال و غرب ایران :جلد 7

دنبالۀ صفویان افشاریان و زندیان :جلد 11

دنبالۀ هنر و معماری باستان‌شناسی آموزش و پرورش و ادیان در ایران باستان :جلد 4

زبان و ادبیات تاریخ‌نگاری و جغرافیا فلسفه و نهضت ترجمه در ایران باستان :جلد 5

پیش‌آریایی‌ها آریایی‌ها مادها هخامنشیان :جلد 1

The comprehensive history of Iran
巻冊次 دوره
جلد 1
جلد 2
جلد 3
جلد 4
جلد 5
جلد 6
جلد 7
جلد 8
جلد 9
جلد 10
جلد 11
جلد 12
جلد 13
جلد 14
جلد 15
جلد 16
جلد 17
جلد 18
جلد 19
جلد 20
出版元 مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
刊行年月 1394 [2015]
版表示 چاپ 2
ページ数 20 v.
大きさ 25 cm
ISBN 9786006326375
9786006326382
9786006326399
9786006326405
9786006326412
9786006326429
9786006326436
9786006326443
9786006326450
9786006326467
9786006326474
9786006326481
9786006326498
9786006326504
9786006326511
9786006326528
9786006326535
9786006326542
9786006326559
9786006326566
9786006326368
NCID BB21985739
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想