اعتراف‌نامه : روزنامۀ خاطرات ابگر (علی اکبر) ارمنی، از جدید الاسلامان عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی ; همراه با رسالۀ شناخت : به خط گرجی در اثبات تشیع ازجدید الاسلامی گرجی از روزگار شاه عباس صفوی

پژوهش، تضحیح و توضیحات منصور صفت‌گل

この本の情報

書名 اعتراف‌نامه : روزنامۀ خاطرات ابگر (علی اکبر) ارمنی، از جدید الاسلامان عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی ; همراه با رسالۀ شناخت : به خط گرجی در اثبات تشیع ازجدید الاسلامی گرجی از روزگار شاه عباس صفوی
著作者等 Armanī, Abgar
Ṣifatʹgul, Manṣūr
書名別名 Along with Risāla-i-Shinākht : in Gurji script on affirming Shiism by a Georgian new convert to Islam of Shah Abbas' time

Iʿtirāfnāma : the diary of Abgar (ʿAlī Akbar) Armanī, one of new converts to Islam of Shah Sulaiman & Shah Sultan Husain Safavi's Era

Iʿtirāfnāma : the diary of Abgar (ʿAlī Akbar) Armanī, one of new converts to Islam of Shah Sulaiman and Shah Sultan Husain Safavi's Era

Risāla-i-Shinākht : in Gurji script on affirming Shiism by a Georgian new convert to Islam of Shah Abbas' time

رسالۀ شناخت : به خط گرجی در اثبات تشیع ازجدید الاسلامی گرجی از روزگار شاه عباس صفوی
シリーズ名 کتابخانه, موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسلامى
出版元 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجاس شورای اسلامی
刊行年月 2010
版表示 چاپ 1
ページ数 227, 6 p.
大きさ 23 cm
ISBN 9786005594492
NCID BB0329027X
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
グルジア語
ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想