مکتب در فرایند تکامل : نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین

حسین مدرسی طباطبائی ; ترجمۀ هاشم ایزدپناه

この本の情報

書名 مکتب در فرایند تکامل : نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین
著作者等 Modarressi, Hossein
Īzadpanāh, Hāshim
書名別名 Crisis and consolidation in the formative period of Shiite Islam
出版元 انتشارات کویر
刊行年月 1386 [2008]
版表示 چاپ 3
ページ数 392 p.
大きさ 22 cm
ISBN 9648161755
NCID BA8978625X
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
原文言語 英語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想