تاریخ نیشابور

ابو عبد الله حاکم نیشابوری ; ترجمۀ, محمد بن حسین خلیفه نیشابوری ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات, محمد رضا شفیعی کدکنی

この本の情報

書名 تاریخ نیشابور
著作者等 Nīshābūrī, Abū ʿAbd Allāh Ḥākim
Shafīʿī Kadkanī, Muḥammad Riz̤ā
Aḥmad Muḥammad ibn Ḥasan Aḥmad Khalīfah al-Nīshābūrī
書名別名 The history of Nishabūr
出版元 , c1996;آگه
刊行年月 1375 [1996]
ページ数 410 p.
大きさ 25 cm
ISBN 9644160207
NCID BA3890606X
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想