Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập

Viện Châu Á và Thái Bình Dương, tổ chức dịch và hiệu đính, Lê Thu Thủy

この本の情報

書名 Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập
著作者等 Lê, Thu Thủy
Vietnam. Viện Châu Á và Thái Bình Dương
Friedrich-Ebert-Stiftung
書名別名 Economic growth & income distribution
出版元 Nhà xuất bản Khoa học xã hội
刊行年月 1993
ページ数 298 p.
大きさ 19 cm
NCID BA53413716
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
ベトナム語
原文言語 英語
出版国 ベトナム
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想