Kinh tế học chính trị Nhật Bản  quyển 1, tập 1 ~ quyển 3, tập 3

[Yasusuke Murakami và Hugh T. Patrick, tổng chủ biên]

この本の情報

書名 Kinh tế học chính trị Nhật Bản
著作者等 Patrick, Hugh T.
村上 泰亮
巻冊次 quyển 1, tập 1
quyển 1, tập 2
quyển 1, tập 3
quyển 1, tập 4
quyển 2, tập 1
quyển 2, tập 2
quyển 2, tập 3
quyển 3, tập 1
quyển 3, tập 2
quyển 3, tập 3
出版元 Nhà xuất bản Khoa học xã hội : Viện kinh tế thế giới
刊行年月 1991-1994
ページ数 3 v. in 10
大きさ 19 cm
NCID BA53383251
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ベトナム語
原文言語 英語
出版国 ベトナム

掲載作品

著作名 著作者名
quyển 1, tập 1-4. Sự biến đổi trong nước Kozo Yamamura và Yasuba chủ biên
quyển 2, tập 1-2. Bối cảnh quốc tế đang thay đổi Takashi Inoguchi và Daniel I. Okimoto chủ biên
quyển 2, tập 3. Vai trò quốc tế nổi lên của Nhật bản Takashi Inoguchi và Daniel I. Okimoto
quyển 3, tập 1-3. Các động lực văn hóa và xã hội Shumpei Kumon và Henry Rosovsky
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想