Samaṇ suttaṁ

compiled by Jinendra Varni ; edited by Sagarmal Jain ; translated by T.K. Tukol, K.K. Dixit

この本の情報

書名 Samaṇ suttaṁ
著作者等 Dixit, K. K.
Jaina, Sāgaramala
Tukol, T. K.
Varṇī, Jinendra
出版元 Sarva Sena Sangh Prakashan
刊行年月 1993
ページ数 xxiv, 290 p.
大きさ 23 cm
NCID BA34847231
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 プラークリット諸語
英語
出版国 インド
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想