წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა : ანბანური წერის ტიპოლოგია და წარმომავლობა

თამაზ გამყრელიძე ; აკაკი შანიძის რედაქციითა და წინასიტყვაობით

この本の情報

書名 წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა : ანბანური წერის ტიპოლოგია და წარმომავლობა
著作者等 Akad. G. Ceretʿlis saxelobis aġmosavletʿmcʿodneobis instituti
Gamkrelidze, Tamaz Valerianovich
Šaniże, Akaki
書名別名 Алфавитное письмо и древнегрузинская письменность : типология и происхождение алфавитных систем письма

Alphabetic writing and the old Georgian script : a typology and provenience of alphabetic writing systems
出版元 თბილისის უნივერსიტეტის გამომკემლობა
刊行年月 1989
ページ数 350 p.
大きさ 23 cm
ISBN 5511003115
NCID BA13064950
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 グルジア語
出版国 グルジア共和国
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想