راپور مطالعات در مورد پوتانسیل منابع آبهای زیرزمینی حوزه کابل : راپور نهائی

この本の情報

書名 راپور مطالعات در مورد پوتانسیل منابع آبهای زیرزمینی حوزه کابل : راپور نهائی
著作者等 国際協力機構
書名別名 Rāpūr-i muṭālaʻāt dar mawrid pūtānsiyal-i manābiʻ-i ābhā-yi zīrzamīnī-i ḥawzah-i Kābul
出版元 اداره همکاری های بین المللی جاپان
刊行年月 2011.3
ページ数 115, 208p
大きさ 30cm
全国書誌番号
22133176
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 ペルシア語
出版国 日本
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

Yahoo!ブックマークに登録
この記事をクリップ!
Clip to Evernote
このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想