ແບບຮຽນການຟັງ  ເຫຼັ້ມ 1 ~ ເຫຼັ້ມ 2

ຮຽບຮຽງໂດຍ ກຽງແກ້ວ ນວນນະວົງ ... [et. al.]

この本の情報

書名 ແບບຮຽນການຟັງ
著作者等 Kīangkǣo Nūannavong
書名ヨミ ແບບຮຽນ ການຟັງ
シリーズ名 ສຳລັບ ປີກຽມພາສາລາວ
巻冊次 ເຫຼັ້ມ 1
ເຫຼັ້ມ 2
出版元 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄະນະອັກສອນສາດ ພາກວິຊາພາສາລາວ-ສື່ສານມວນຊົນ
刊行年月 2014-2015
ページ数 2 v.
大きさ 29 cm
NCID BB21858571
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ラーオ語
出版国 ラオス
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想