พระปิ่นเกล้าฯ กษัตริย์องค์ที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

ทันยาบดี เรียบเรียง

この本の情報

書名 พระปิ่นเกล้าฯ กษัตริย์องค์ที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
著作者等 Thanyāpdī
書名ヨミ พระปิ่นเกล้าฯ กษัตริย์ องค์ ที่ สอง แห่ง กรุง รัตนโกสินทร์ : พระราช ประวัติ พระบาท สมเด็จ พระปิ่นเกล้าฯ
出版元 บันทึกสยาม
刊行年月 2540 [1997]
ページ数 112 p.
大きさ 21 cm
ISBN 9748950956
NCID BB2175558X
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想