แรงงานกับการมีส่วนร่วม

บรรณาธิการ: บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ

この本の情報

書名 แรงงานกับการมีส่วนร่วม
著作者等 Bandit Thanachaiyasētthawut
Friedrich Ebert Stiftung
Mūnnithi ʿĀrom Phongphangan
書名ヨミ แรงงาน กับ การมี ส่วนร่วม
出版元 มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน (APF)
刊行年月 2535 [1992]
版表示 พิมพ์ครั้งแรก
ページ数 108 p.
大きさ 26 cm
NCID BB21686953
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想