การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ : บทสำรวจพรมแดนแห่งความรู้แนววิพากษ์

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

この本の情報

書名 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ : บทสำรวจพรมแดนแห่งความรู้แนววิพากษ์
著作者等 Chairat Charoensin-o-larn
書名ヨミ การบริหาร รัฐกิจ เปรียบเทียบ : บท สำรวจ พรมแดน แห่ง ความรู้ แนว วิพากษ์
出版元 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
刊行年月 2540 [1997]
版表示 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
ページ数 154 p.
大きさ 27 cm
ISBN 9745715654
NCID BB21685713
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想