พม่าระยะประชิด

この本の情報

書名 พม่าระยะประชิด
著作者等 Sathāban Phiphitthaphan Kānrīanrū hǣng Chāt
書名ヨミ พม่า ระยะ ประชิด
書名別名 พม่า ระยะประชิด

Raṅʻʺ raṅʻʺ nhīʺ nhīʺ Mranʻ mā
出版元 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
刊行年月 2016
ページ数 1 v.
大きさ 21 cm
NCID BB21617440
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ビルマ語
英語
タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想