การพัฒนาชนบท : บรรณานุกรม

รวบรวมโดย จิรวรรณ ภักดีบุตร และ ภาวณา ขังเยี่ยม

この本の情報

書名 การพัฒนาชนบท : บรรณานุกรม
著作者等 Phāwanā Yangyīam
Sathāban Bandit Phatthanab̜ōrihānsāt (Thailand). Samnak Bannasān Kānphatthanā
Čhirawan Phakdībut
書名ヨミ การพัฒนา ชนบท : บรรณานุกรม
出版元 สำนักบรรณสารการพัฒนา, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
刊行年月 2527 [1984]
ページ数 17, 420 p.
大きさ 27 cm
NCID BB21612797
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想