พระพุทธศาสนากับคนญี่ปุ่น : เรื่องพระพุทธศาสนากับความคิดของญี่ปุ่น

โดย เค.ทาคางามิ

この本の情報

書名 พระพุทธศาสนากับคนญี่ปุ่น : เรื่องพระพุทธศาสนากับความคิดของญี่ปุ่น
著作者等 国際仏教協会
國際佛教通報局
平等 通昭
高神 覚昇
日泰文化研究所
書名ヨミ พระพุทธศาสนา กับ คน ญี่ปุ่น : เรื่อง พระพุทธศาสนา กับ ความคิด ของ ญี่ปุ่น
書名別名 泰文日本佛教と日本精神
出版元 สถานศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย
刊行年月 2484[1941]
ページ数 [ก]-ข, 98 p., [4] p. of plates
大きさ 23 cm
NCID BB20734132
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想