مجموعۀ قطب الدین شیرازی : چاپ عکسی از روی نسخۀ کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی به خط آن دانشمند, "شمارۀ 12868", تاریخ کتابت 685هـ. ق

زیر نظر و با پیشگفتار فارسی سید محمود مرعشی نجفی ; گزارش انگلیسی زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی

この本の情報

書名 مجموعۀ قطب الدین شیرازی : چاپ عکسی از روی نسخۀ کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی به خط آن دانشمند, "شمارۀ 12868", تاریخ کتابت 685هـ. ق
著作者等 Marʿashī, Maḥmūd
Pourjavady, Reza
Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī
Schmidtke, Sabine
書名別名 The Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī codex : facsimile edition of Marʿashī codex 12868
出版元 کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی
刊行年月 1391 [2013]
ページ数 320, 33 p.
大きさ 24 cm
ISBN 9786001610844
NCID BB1477119X
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 アラビア語
英語
ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想