Mediko-Sotsial'naya Reabilitatsiya Detey, Lishennykh Roditel'skogo Popecheniya

By (author) Samodova Inna; By (author) Luchkevich Vladimir

この本の情報

書名 Mediko-Sotsial'naya Reabilitatsiya Detey, Lishennykh Roditel'skogo Popecheniya
著作者等 Luchkevich Vladimir
Samodova Inna
出版元 LapLambert Academic publishing
刊行年月 2013.05.01
ページ数 108 ppp
大きさ H229 x W152
ISBN 9783659384721
言語 ロシア語
出版国 アメリカ合衆国
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想