Sinar matahari (Kitab batjaan bahasa malajoe)  2

[目次]

 • ISINJA
 • 1. Kikir. / 1
 • 2. Kikir(Samboengan). / 4
 • 3. Kikir(Penoetoep). / 7
 • 4. Auto jang pertama kali datang kekampoeng. / 10
 • 5. Berdjalan. / 14
 • 6. Laoet. / 17
 • 7. Kereta angin. / 19
 • 8. Tjeritera. / 22
 • 9. Tjeritera(Samboengan). / 25
 • 10. Tjeritera(Samboengan). / 28
 • 11. Tjeritera(Penoetoep). / 31
 • 12. Terlambat tiba disekolah. / 33
 • 13. Harimau. / 37
 • 14. Mendapat benda didjalan. / 40
 • 15. Mendapat benda didjalan(Samboengan). / 44
 • 16. Mendapat benda didjalan(Samboengan). / 47
 • 17. Mendapat benda didjalan(Penoetoep). / 50
 • 18. Perdjalanan. / 54
 • 19. Pentjoeri. / 57
 • 20. Beroek. / 60
 • 21. Teperdaja sendiri. / 64
 • 22. Demam koera(Demam malaria). / 69
 • 23. Terlepas dari bahaja maoet. / 73
 • 24. Terlepas dari bahaja maoet(Samboengan). / 77
 • 25. Terlepas dari bahaja maoet(Penoetoep). / 80
 • 26. Topan. / 82
 • 27. Topan(Samboengan). / 86
 • 28. Bandjir. / 89
 • 29. Bandjir(Samboengan). / 93
 • 30. Anak desa. / 97
 • 31. Anak desa(Samboengan). / 101
 • 32. Anak desa(Penoetoep). / 106

「国立国会図書館デジタルコレクション」より

この本の情報

書名 Sinar matahari (Kitab batjaan bahasa malajoe)
著作者等 Uji, T. (Takeo)
巻冊次 2
刊行年月 昭和17
言語 インドネシア語
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想