Азийн орнуудын музейн хөгжил, музей судлал, шинэ хандлага : соёл судлалын багш нар, музейн ажилтнуудад зориулсан сургалт-семинар

[редактор, И. Лхагвасүрэн]

この本の情報

書名 Азийн орнуудын музейн хөгжил, музей судлал, шинэ хандлага : соёл судлалын багш нар, музейн ажилтнуудад зориулсан сургалт-семинар
著作者等 Lkhagvasu̇rėn, I.
出版元 Cоёлын өвийн төв
刊行年月 2013
ページ数 160 p.
大きさ 25 cm
ISBN 9789997300355
NCID BB14345963
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 日本語
モンゴル語
出版国 モンゴル
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想