ไทยกับโลกมุสลิม : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวไทยมุสลิม

จรัญ มะลูลีม, กิติมา อมรทัต, พรพิมล ตรีโชติ

この本の情報

書名 ไทยกับโลกมุสลิม : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวไทยมุสลิม
著作者等 Kitimā ʿAmǭnthat
Phǭnphimon Trīchōt
Čharan Malūlīm
Čhulālongkǭnmahāwitthayālai. Sathāban ʿĒchīasưksā
書名ヨミ ไทย กับ โลก มุสลิม : ศึกษา เฉพาะ กรณี ชาวไทย มุสลิม
書名別名 Singphim

สิ่งพิมพ์
シリーズ名 สิ่งพิมพ์
出版元 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
刊行年月 2539 [1996]
ページ数 271 p.
大きさ 25 cm
ISBN 9746326074
NCID BB12899192
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想