ร้อยแปด (ที่) กรุงเทพ

ส. พลายน้อย

この本の情報

書名 ร้อยแปด (ที่) กรุงเทพ
著作者等 Sombat Phlāinǭi
書名ヨミ ร้อย แปด (ที่) กรุงเทพ
書名別名 ร้อยแปด (ที่) กรุงเทพ
出版元 สำนักพิมพ์สารคดี
刊行年月 2546 [2003]
版表示 พิมพ์ครั้งที่ 1
ページ数 272 p.
大きさ 21 cm
ISBN 9744840315
NCID BB12891780
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想