Các tổ chức phi chính phủ quốc tế : vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản và tác động chủ yếu

Đinh Quý Độ, chủ biên

この本の情報

書名 Các tổ chức phi chính phủ quốc tế : vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản và tác động chủ yếu
著作者等 Viện kinh t̂é và chính trị tĥé giới
Đinh, Quý Độ
出版元 Nhà xuất bản Khoa học xã hội
刊行年月 2012
ページ数 290 p.
大きさ 21 cm
NCID BB11741669
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ベトナム語
出版国 ベトナム
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想