แบบเรียนภาษาเมืองเหนือ

この本の情報

書名 แบบเรียนภาษาเมืองเหนือ
著作者等 Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Witthayākhēt Phr̄̄
書名ヨミ แบบ เรียน ภาษา เมือง เหนือ
出版元 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
刊行年月 2546 [2003]
版表示 พิมพ์ครั้งที่ 1
ページ数 96 p.
大きさ 30 cm
ISBN 9743640274
NCID BB11715625
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想