مدارس

この本の情報

書名 مدارس
書名別名 Theological schools

Madāris
シリーズ名 گنجنامه : فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران
出版元 مرکز اسناد و تحقیقات دانشکدۀ معماری و شهرسازی
刊行年月 1379 [2000]
ページ数 275 p.
大きさ 34 cm
ISBN 964602730X
NCID BB11537119
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想