همراه با امام در پاریس

گردآورندگان، وحید قبادی دانا

この本の情報

書名 همراه با امام در پاریس
著作者等 Khumaynī, Rūḥ Allāh
Muʾassasah-ʾi Tanẓīm va Nashr-i Ās̲ār-i Ḥaz̤rat Imām Khumaynī
Markaz-i Farhangī-i Dānishjūyī-i Imām va Inqilāb-i Islāmī-i Jihād
Qubādī Dānā, Vaḥīd
出版元 عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی
刊行年月 1385 [2006 or 2007]
版表示 چاپ 1
ページ数 134, [45] p.
大きさ 24 cm
ISBN 9643358615
NCID BB11499971
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想