เล็กเชอร์ประวัติศาสตร์นานาชาติในนวีนสมัย โดย นายพลตรี หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลมียด หงสประภาส

この本の情報

書名 เล็กเชอร์ประวัติศาสตร์นานาชาติในนวีนสมัย โดย นายพลตรี หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
著作者等 Lamīat Hongsapraphāt
Thǭngthīkhāyu Thǭngyai, M. C.
書名ヨミ เล็กเชอร์ ประวัติศาสตร์ นานาชาติ ใน นวีนสมัย โดย นายพล ตรี หม่อม เจ้า ทองฑีฆายุ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
書名別名 ประวัติศาสตร์สากล เล่ม ๔
出版元 [s.n.]
刊行年月 [19--]
ページ数 187 leaves
大きさ 34 cm
NCID BB11226447
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想