อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายถาวร (โต๊ะ) นิยมจันทร์ ณ เมรุวัดท่าพระ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔

この本の情報

書名 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายถาวร (โต๊ะ) นิยมจันทร์ ณ เมรุวัดท่าพระ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔
著作者等 Thāwǭn (To) Niyomčhan
Somchāi Phumsaʿāt
書名ヨミ อนุสรณ์ ใน งาน พระราชทาน เพลิง ศพ นาย ถาวร (โต๊ะ) นิยมจันทร์ ณ เมรุ วัด ท่า พระ วัน ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔
書名別名 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายถาวร (โต๊ะ) นิยมจันทร์ ณ เมรุวัดท่าพระ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2514
出版元 โรงพิมพ์สามมิตร
刊行年月 2514 [1971]
ページ数 20, 78 p.
大きさ 26 cm
NCID BB1076009X
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ

掲載作品

著作名 著作者名
เรื่องจากอดีต สมชาย พุ่มสอาด
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想