กำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย ณ พระเมรุท้องสนามหลวง พุทธศักราช ๒๔๙๓

この本の情報

書名 กำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย ณ พระเมรุท้องสนามหลวง พุทธศักราช ๒๔๙๓
著作者等 Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam
Phūangsǭisaʿāng, Princess, daughter of Mongkut, King of Siam
Praphāphanphilai, Princess, daughter of Chulalongkorn, King of Siam
Nakhǭnsawanwǭraphinit, Prince, son of Chulalongkorn, King of Siam
書名ヨミ กำหนดการ พระราชทาน เพลิง พระศพ จอม พล สมเด็จ พระเจ้า บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระ นครสวรรค์วรพินิต พล เอก สมเด็จ พระเจ้า บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรม พระยา นริศรานุวัดติวงศ์ และ พระศพ พระเจ้า บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า พวงสร้อยสอางค์ พระเจ้า บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ประภาพรรณพิไลย ณ พระเมรุ ท้อง สนาม หลวง พุทธศักราช ๒๔๙๓
書名別名 กำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย ณ พระเมรุท้องสนามหลวง พุทธศักราช 2493
出版元 โรงพิมพ์พระจันทร์
刊行年月 2493 [1950]
ページ数 29 p.
大きさ 23 cm
NCID BB10546034
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想