เจ็ดตำนาน มีอวิชา แลอุปสมบทด้วย : หนังสือเล่ม ละ สอง สลึง ...

この本の情報

書名 เจ็ดตำนาน มีอวิชา แลอุปสมบทด้วย : หนังสือเล่ม ละ สอง สลึง ...
書名ヨミ เจ็ด ตำนาน มี อวิชา แล อุปสมบทด้วย : หนังสือ เล่ม ละ สอง สลึง ...
書名別名 จ็ดตำนาน มีอวิชชา แลอุปสมบทด้วย
出版元 ศิริ เจริญ
刊行年月 รัตนโกสินทร์ศก 128 [1910]
ページ数 82 p.
大きさ 19 cm
NCID BB10468189
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想