نامۀ آستان قدس  شمارۀ 1 (تیر 1339 [1960])-شماره 20 (نوروز 1344 [1965]) ; سال 6, شماره 1 (مرداد 1344 [1965])- = شماره مسلسل 21 (مرداد 1344)-

この本の情報

書名 نامۀ آستان قدس
著作者等 Āstān-i Quds-i Raz̤avī
書名別名 Astan Qods periodical

Astan Qods priodical
巻冊次 شمارۀ 1 (تیر 1339 [1960])-شماره 20 (نوروز 1344 [1965]) ; سال 6, شماره 1 (مرداد 1344 [1965])- = شماره مسلسل 21 (مرداد 1344)-
出版元 آستان قدس
刊行年月 1960-
ページ数 v.
大きさ 24 cm
NCID AA11241092
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想