مردم‌شناسی و فرهنگ عامۀ ایران  شمارۀ 1 (تابستان 1353 [summer 1974])-

この本の情報

書名 مردم‌شناسی و فرهنگ عامۀ ایران
著作者等 Markaz-i Mardumʹshināsī-i Īrān
書名別名 Ethnologie et traditions populaires de l'Iran

Mardom šenasi va farhang-e-amme-e-Iran
巻冊次 شمارۀ 1 (تابستان 1353 [summer 1974])-
出版元 وزارت فرهنگ و هنر, مرکز پژوهشهای مردم‌‌شناسی و فرهنگ عامه
刊行年月 [1974]-
ページ数 v.
大きさ 29 cm
NCID AA11238735
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
ペルシア語
フランス語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想