Toplumsal tarih  [Cilt 1,] sayı 1 (ocak 1994)-cilt 24, sayı 144 (aralik 2005) ; Sayı 145 (ocak 2006)-

この本の情報

書名 Toplumsal tarih
著作者等 Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi
書名別名 Toplumsal tarih

Toplum. tar
巻冊次 [Cilt 1,] sayı 1 (ocak 1994)-cilt 24, sayı 144 (aralik 2005) ; Sayı 145 (ocak 2006)-
出版元 Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
刊行年月 1994-
ページ数 v.
大きさ 28 cm
ISSN 13007025
NCID AA11193058
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 オスマン語(1500年 - 1928年)
トルコ語
出版国 トルコ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想