نشریه کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران : در بارۀ نسخهای خطی  1 (1339 [1961])-3 (1342 [1964])

この本の情報

書名 نشریه کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران : در بارۀ نسخهای خطی
著作者等 Dānishgāh-i Tihrān
Dānishgāh-i Tihrān. Kitābkhānah-ʾi Markazī va Markaz-i Asnād
書名別名 Bulletin de la Bibliotheque Centrale de l'Université de Tehran

Bulletin de la Bibliothèque Centrale de l'Université de Téhéran : contenant des articeles sur les manuscrits orientaux

انتشارات دانشگاه تهران

نسخهای خطی

نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه : در بارۀ نسخهای خطی

نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

نشریۀ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران : در بارۀ نسخهای خطی

Bulletin de la Bibliotheque Centrale de l'Université de Tehran : contenant des articeles sur les manuscrits orientaux
巻冊次 1 (1339 [1961])-3 (1342 [1964])
出版元 دانشگاه تهران
刊行年月 [1961]-[1964]
ページ数 3 v.
大きさ 24 cm
NCID AA11092480
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

Yahoo!ブックマークに登録
この記事をクリップ!
Clip to Evernote
このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想