نشریه کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران : در بارۀ نسخه‌های خطی  1 (1339 [1961])-

この本の情報

書名 نشریه کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران : در بارۀ نسخه‌های خطی
著作者等 Dānishgāh-i Tihrān
Dānishgāh-i Tihrān. Kitābkhānah-ʾi Markazī va Markaz-i Asnād
Dānishʹpazhūh, Muḥammad Taqī
Ḥālimī, Ismāʿīl
Afshār, Īraj
書名別名 Bulletin de la Bibliothèque Centrale de l'Université de Tehran : concernant les manuscrits orientaux

Bulletin de la Bibliothèque Centrale de l'Université de Téhéran : concernant des articles sur les manuscrits orientaux

Publications de l'Université de Téhéran

انتشارات دانشگاه تهران

انتشارات کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد

نسخه‌های خطی : در کتابخانه‌های اتحاد جماهیر شوروی

نسخه‌های خطی : در کتابخانه‌های اتحاد جماهیر شوروی و اروپا و آمریکا

نسخه‌های خطی : نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران

نسخه‌های خطی : نشریۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

نسه‌های خطی

نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه

نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه : در بارۀ نسخه‌های خطی

Bulletin de la Bibliothèque Centrale de l'Université de Tehran : contenant des articeles [i.e. articles] sur les manuscrits orientaux
巻冊次 1 (1339 [1961])-
出版元 دانشگاه تهران
刊行年月 1961-
ページ数 v.
大きさ 24 cm
NCID AA11092480
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

Yahoo!ブックマークに登録
この記事をクリップ!
Clip to Evernote
このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想