مجله بر‌‌‌رسي‌‌‌های تاريخی : مجلۀ تاريخ و تحقيقات ايران شناسی  شماره 1 و 2 (بهار/تابستان 1345 [spring/summer 1966])-

この本の情報

書名 مجله بر‌‌‌رسي‌‌‌های تاريخی : مجلۀ تاريخ و تحقيقات ايران شناسی
著作者等 Iran. Sitād-i Buzurg-i Artishtārān
Iran. Sitād-i Buzurg-i Artishtārān. Idārahʾ-i Ravābiṭ-i ʿUmūmī
書名別名 Barrasihâye târikhi

Barrassihâ-ye târikhi

Historical studies of Iran

Revue des études historiques

بر‌رسيهاى تاريخى

Barʹrasihâye târikhi : a journal of history and Iranian studies
巻冊次 شماره 1 و 2 (بهار/تابستان 1345 [spring/summer 1966])-
出版元 ستاد بزرگ ارتشتاران, اداره سوم
刊行年月 [1966]-
ページ数 v.
大きさ 24 cm
NCID AA11008586
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

Yahoo!ブックマークに登録
この記事をクリップ!
Clip to Evernote
このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想