ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี ... และแนวโน้มในปี ...  2522/23 ([1979/1980])-

この本の情報

書名 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี ... และแนวโน้มในปี ...
著作者等 Thanākhān hǣng Prathēt Thai. Fāi Wichākān
書名ヨミ ภาวะ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ ไทย ใน ปี ... และ แนวโน้ม ใน ปี ...
書名別名 Thailand economic development in ... and outlook for ...

Thailand economic performance in ... and outlook for ...

สรุปภาวะเศรษฐกิจปี ... และแนวโน้มปี ...

Thailand economic developments in ... and outlook for ...
巻冊次 2522/23 ([1979/1980])-
出版元 Department of Economic Research, Bank of Thailand
刊行年月 1979-
ページ数 v.
大きさ 22 cm
NCID AA10944880
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想