نشر دانش  [سال 1], شمارۀ 1 (آذر و دی 1359 [Nov. 1980/Jan. 1981])-

この本の情報

書名 نشر دانش
著作者等 Sitād-i Inqilāb-i Farhangī (Iran)
書名別名 Nashr-e Dānesh
巻冊次 [سال 1], شمارۀ 1 (آذر و دی 1359 [Nov. 1980/Jan. 1981])-
出版元 کمیتۀ ترجمه و تألیف و تصحیح کتابهای دانشگاهی وابسته به ستاد انقلاب فرهنگی
刊行年月 [1981]-
ページ数 v.
大きさ 29 cm
ISSN 02599090
NCID AA1090392X
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

Yahoo!ブックマークに登録
この記事をクリップ!
Clip to Evernote
このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想