ایرانشناسی

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

この本の情報

書名 ایرانشناسی
著作者等 Dānishgāh-i Tihrān. Dānishkadah-i Adabīyāt
書名別名 Irān-shināsī

Īrān shināsī

مجلۀ تحقیقات ایرانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

Īrānshināsī
出版元 دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ページ数 v.
大きさ 24 cm
NCID AA10901753
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
フランス語
ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

Yahoo!ブックマークに登録
この記事をクリップ!
Clip to Evernote
このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想